वन विज्ञान सङ्ग्राहलय

वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँडा क्याम्पस (फरेस्ट्री क्याम्पस) परिषरमा दक्षिण एसियामै जैविक विविधताको अनुपम ३६ प्रजातिको सल्लो बगैचा समेत रहेको वन विज्ञान सम्बन्धी सङ्ग्रालय हेटौँडा बजारबाट १ कि. मि. दक्षिण तर्फ अवस्थित छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here