www.hetaudaonline.com.np the first internet website dedicated to the people of Hetauda.

Home मकवानपुर राक्सिराङ गाउँपालिका

राक्सिराङ गाउँपालिका

चेपाङ सङ्ग्रहालय

अल्पसङ्ख्यक जनजाति चेपाङको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महŒवका वस्तुहरू जर्गेना र प्रदर्शन गर्न चैनपुर राक्सिराङमा चेपाङ सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ ।